ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 

Αγαπητό Μέλος, 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας, σε προσκαλεί στην ετήσια γενική συνέλευση του Σωματείου μας την 30/05/2020, στο οίκημα μας στην διεύθυνση Αναστάση Μανώλη, Ξυλοφάγου, Κύπρος.

Στην Γενική Συνέλευση θα παρουσιαστεί από την Πρόεδρο του Σωματείου η Έκθεση Πεπραγμένων και Δράσεων του Σωματείου, θα παρουσιαστούν για έγκριση οι Οικονομικές Καταστάσεις (απολογισμός) του 2019 και θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση και συζήτηση για τις επερχόμενες δράσεις μας.  

 
Με εκτίμηση
Παν.Συ.Φι. Ανόρθωσις Αμμοχώστου